Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Revoluce v energetice už probíhá

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY Milena Geussová

říká v rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure a dodává: „Musí dojít k revoluci v myšlení zákazníků a dodavatelů potřebných technologií.“

# elektřina
# technologie
# trhy
# smart
Revoluce v energetice už probíhá

ABSTRACT: The revolution in the energy sector is underway and the thinking of customers and technology suppliers must reflect this, says in an interview Tomáš Hüner, head of Siemens Smart Infrastructure.


Organizace Smart Infrastructure existuje přibližně dva roky. Jak vznikla a čím se zabývá?

Siemens patří mezi nejstarší světové firmy. Na území dnešní České republiky vzniklo její stálé zastoupení přesně před 130 lety. Po celou tu dlouhou dobu se firma flexibilně vyvíjela a přizpůsobovala potřebám zákazníků. Původně byla zaměřená na výrobu technologií pro elektrifikaci a energetiku, ale postupem času vyrostla do technologického koncernu, který dodává také špičkové průmyslové, dopravní nebo zdravotní technologie včetně jejich komplexního řešení. Hlubokou, celosvětovou restrukturalizací Siemens prochází v posledních pěti letech. Samozřejmě to souvisí s vývojem průmyslu a energetiky a s jejich výraznými proměnami.

Proto v Siemensu vznikají autonomní společnosti, organizace a jednotky, které lépe a pružněji reagují na potřeby zákazníků a podmínky trhu. Regionální společnost Siemens, s.r.o., se nyní opírá o své dvě klíčové organizace, jedna nese název Smart Infrastructure a druhá Digital Industries. Smart Infrastructure, kterou vedu, vznikla spojením dvou bývalých divizí, Energy Management a Building Technologies. V rámci strukturálních změn se již dříve oddělila divize pro zdravotnické technologie, letos na podzim se osamostatnila ta část firmy, která se zaměřuje na přenosovou soustavu, konkrétně vedení velmi vysokého napětí a výrobu elektrické energie – Siemens Energy, s.r.o.

Budova ČSOB v Praze - Radlicích
 


S kým v současné době nejvíce spolupracujete?

Energetická oddělení Smart Infrastructure mají svůj pevný základ ve spolupráci s klíčovými energetickými firmami, jako jsou ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., a distributoři elektrické energie. Jsme velmi aktivní také u průmyslových podniků. Daří se nám to nejen v těžkém průmyslu, ale také v papírenství, automobilovém průmyslu a řadě dalších odvětví. U zákazníků se často setkáváme s požadavkem na komplexní dodávku a řešení na klíč – díky úzké spolupráci v rámci jednotlivých společností Siemens a našemu širokému portfoliu jsme tak pro realizaci takových projektů vhodným partnerem.


Můžete uvést některou zakázku, která konkrétně představuje inovativní přínos Siemensu v Česku?

Jako ukázkový projekt, v němž se setkává svět budov a svět energetiky, bych rád uvedl novou budovu centrály Československé obchodní banky (ČSOB) v pražských Radlicích. I díky technologiím Siemens ji lze považovat za jednu z nejmodernějších staveb tohoto typu v celé Evropě. Stavba pochází z roku 2019 a je v mnoha aspektech mimořádná. Vyhovuje nejvyšším mezinárodním ekologickým standardům, jako potvrzení tohoto faktu dosáhla na certifikaci LEED Platinum New Construction.

Investorem deklarované úspory energie by měly v porovnání se standardním objektem podle metodiky ASHRAE dosáhnout až pozoruhodných 74 %. Architekti při projektování pracovali i s takovými faktory, jako je orientace budovy ke světovým stranám a k proudění větrů, které se využívají k vnitřní cirkulaci vzduchu a teplotní regulaci objektu. V létě tak řízené noční větrání ochlazuje budovu na následující den. Zcela unikátní je však systém 177 vrtů, z nichž každý je hluboký 150 m. V podstatě pouze s ním a s automatizovaným otevíráním oken je budova zcela soběstačná jak z hlediska vytápění, tak i chlazení. Jakýmsi mozkem celého objektu je náš řídicí systém Desigo CC. I díky němu je budova energeticky mimořádně úsporná, ohleduplná k životnímu prostředí a její vnitřní prostředí je pro zaměstnance velmi komfortní.


Jakým dalším zajímavým projektům jste se v poslední době věnovali?

Zmíním se o dodávce dispečerského řídicího systému SCADA pro provozovatele distribuční soustavy PRE, a.s. Unikátní projekt spojuje několik aplikací a navíc vizualizuje oblast nízkého napětí. Na distribuční společnosti klade současný vývoj v energetice vysoké nároky, zejména začleněním výroby decentralizovaných zdrojů a rostoucím počtem hůře predikovatelných obnovitelných zdrojů energie.

Rád bych také uvedl příklad projektu na klíč – rekonstrukci elektro napájení na úrovni vysokého a nízkého napětí části jednotky parciální oxidace společnosti Unipetrol v Záluží u Litvínova. Projekt je unikátní ve dvou rovinách. Jednak jeho začátek probíhal za plného provozu, kdy veškeré technologie byly pod napětím, současně jsme byli limitovaní odstávkou, která je plánovaná jednou za čtyři roky. A dodržet plánované termíny v první vlně COVIDu opravdu nebylo jednoduché.

Které chytré infrastruktury jsou pro budoucnost nejzajímavější, kde se dají očekávat nejsilnější podnikatelské příležitosti?

Už jsem se zmínil o Desigu, řídícím systému pro chytré budovy, který umí propojit systémy vytápění, klimatizace, dobíjení elektromobilů, automatickou regulaci osvitu interiéru kombinací osvětlení a žaluzií a jejich vzájemnou optimalizaci provozu v čase. Takže určitě to jsou takzvané chytré budovy a vše, co s tímto segmentem souvisí. Dále se určitě bude stále více využívat tzv. Smart Metering, rostou příležitosti v oblasti akumulačních systémů a samozřejmě je tu elektromobilita, jejíž úspěšnost významně závisí na vývoji bateriových systémů, ale nejen na nich.


K cestě vpřed patří i odbočky. Už se ukázalo, že některé představy v minulosti musely být hodně revidovány či zmizely?

Začnu tím pozitivním – historicky velmi zdařilým úkrokem byl v rámci firmy vznik zcela nového slaboproudého odvětví, jako jsou potřeby pro zdravotní průmysl, stavební průmysl a dopravu (dopravní prostředky – metro, vlaky, zabezpečovací a signalizační zařízení). Naopak co firma, založená na progresivním růstu, možná přecenila, je rychlost náběhu moderní energetiky, tím mám na mysli rozvoj elektromobility, Smart Meteringu a zavádění řídicích systémů moderních budov. Nicméně naše portfolio výrobků a řešení je velmi diverzifikované, což nám pomáhá lépe reagovat na potřeby trhu.


Když hovoříme o elektromobilitě, na čem se v této oblasti konkrétně podílíte a jaké šance dáváte elektro-mobilům či vodíkovým autům?

V této oblasti jsme velmi aktivní. Siemens je dodavatelem kompletní dobíjecí infrastruktury od wallboxů až po DC dobíječky pro osobní, ale také hromadnou dopravu. Současně nabízíme backendový systém pro správu dobíjecí infrastruktury, což je méně viditelná součást, ovšem nenahraditelná. Pokud jde o vodík, prioritní je pro nás elektrolytická výroba vodíku, protože pro tuto technologii lze velmi dobře využívat přebytky elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v době, kdy je po energii menší poptávka. Nejnovější elektrolyzér Siemens Silyzer třetí generace přemění přebytečnou elektřinu na vodík, který je uložen a následně může být využit pro výrobu elektřiny a tepla nebo přímo jako palivo k pohonu automobilů.


Siemens se hodně věnuje ukládání energie, bateriím. Jak v tom pokračujete?

Hodně známý je náš podíl na projektu bateriového úložiště v Mydlovarech, kde spolupracujeme se společností E.ON. S kapacitou až 1,75 MWh to bylo v roce 2018, kdy vzniklo, největší zařízení svého druhu u nás. V rámci pilotního programu E.ON baterii testuje a primárně ji chce využívat ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií. Cílem bylo vyzkoušet si v praxi také další technické možnosti zařízení – rychlost reakce, kapacitu a vliv na síť. Úložiště je postavené na technologii SIESTORAGE (Siemens Energy Storage), která se úspěšně uplatnila také v energetickém zdroji C-Energy v Plané nad Lužnicí. Toto aktuálně největší úložiště v České republice nabízí unikátní mix funkcí – zvýšení trendu změny výkonu, bilancování výroby fotovoltaické elektrárny, poskytování jalového výkonu, umožnění startu ze tmy zdroje C-Energy Planá a následný přechod do režimu tzv. „ostrova“, eliminuje působení opětovných zapnutí a krátkodobých podpětí či přepětí.

Za účelem spolupráce v oblasti akumulace elektrické energie byl roku 2018 zřízen společný podnik Siemens AG a americké společnosti AES s názvem Fluence. Zaměřuje se na segment skladování elektřiny a kombinuje zkušenosti, kompetence a technologie obou společností, které mají ve firmě Fluence stejný podíl. Fluence získala zakázky na více než stovku projektů bateriových úložišť včetně výstavby největšího lithio-iontového úložiště na světě poblíž kalifornského San Diega s kapacitou 100 MW.


Co se musí změnit, aby se dalekosáhlé změny v energetice promítly do konkrétních oborů?

Musí dojít především k revoluci v myšlení zákazníků a dodavatelů potřebných technologií. Pokud koncový zákazník upřednostní ekologickou výrobu, přenos a distribuci elektrické a tepelné energie a bude ochoten za takto získanou energii zaplatit, tak se dodavatelé, kteří jsou vývojově před tímto zlomem myšlení, rádi přizpůsobí a obnovitelné zdroje energie začnou ve větší míře využívat. K návratnosti vložených investic je také třeba změnit stávající legislativu a dotační politiku.


Myslíte si, že skutečně probíhá revoluce v energetice?

Proces takzvané energetické revoluce již prokazatelně probíhá a stále více subjektů v energetice i průmyslu si to uvědomuje. Je třeba mít na paměti, že úspěšní budou jenom ti, kteří to včas pochopí a potřebné změny v pravý čas provedou. Správné načasování v komplikované době, zatížené mnoha protichůdnými informacemi, to je to, co výrazněji než kdy jindy rozliší dobré manažery od špatných a jejich firmám zajistí prosperitu.

 


O DOTAZOVANÉM

Ing. Tomáš HÜNER je absolventem VUT Brno a celou svou profesní kariéru se pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. V letech 1994–2002 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Severomoravské energetiky. Od roku 2006 do roku 2011 působil jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Na MPO se opět vrátil, od prosince 2017 do června 2018 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu.  Po tuto dobu přerušil výkon funkce ředitele divize Energy Management ve společnosti Siemens, kam nastoupil v roce 2015. V současnosti je v této firmě ředitelem provozní společnosti Smart Infrastructure. Několikrát byl členem či předsedou dozorčích rad, např. společnosti ČEPS nebo OTE.  

související články

Editorial (4/2020)

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Dobrý sluha, ale zlý pán? Technologický pokrok od začátku průmyslové revoluce jde nahoru raketovým tempem. Tam, kde vývoj podobného zařízení trval dříve 10 let, dnes se to děje často i za polovinu doby. Motivace lidí jít stále vpřed je různá. Někdy…

# elektřina
# strategie

Starší koncept, nové výsledky: V hlavní roli síra

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Snažím se stát oběma nohama pevně na zemi a být spíše střízlivý v očekáváních, říká o sobě Tomáš Kazda z VUT Brno, autor…

# technologie
# účinnost
# AKU-BAT

Nový směr energetické politiky USA?

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Donald Trump se čtyři roky snažil dělat energetickou a environmentální politiku odlišně od svého předchůdce Baracka Obamy. Za…

# paliva
# elektřina
# politika
# trhy
# personálie
# strategie

Energetika v době post-koronavirové

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Důsledky koronavirové pandemie se podle odborníků promítnou do řady dalších let. Na tom, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Vývoj cien energetických komodít v období 09/2020 až 11/2020

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Budúcoročné ceny elektriny kopírovali počas uplynulých troch mesiacov celkom presne ceny emisných kvót, ktoré sú dôležitým…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

Příležitosti v dekarbonizované energetice

18. 02. 2021 09:30 - 12:00
Seminář bude věnován především   odhadu vývoje energetiky (Best Estimate) především v období do roku 2030 s výhledem do roku 2050 odhadu vývoje cen energetických komodit možnostem financování projektů v energetice v rámci dekarbonizace příkladům realizací rozvojových projektů v energetice (flexibilita, nové zdroje) Na semináři vystoupí odborníci EGÚ Brno a výkonný ředitel COGEN Czech Milan Šimoník.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54834
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika